Розв’язування задач засобами табличного процесора

Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Розв’язувати задачі, що вимагають сортування та обчислення проміжних і загальних підсумків, застосовувати прості та розширені фільтри для відбору об’єктів.


Презентація до заняття


Перевірка

Ви вмієте розв’язувати задачі, що вимагають сортування та обчислення проміжних і загальних підсумків, застосовувати прості та розширені фільтри для відбору об’єктів?

Так

Ні


Остання зміна: понеділок 5 жовтня 2020 10:13