Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць

Очікувані результати навчання

4 ІФО 2-2.4-4 - заповнює, доповнює таблицю інформацією на основі спостережень чи вимірювань

4 ІФО 1-1.3-8 - переводить задачу / проблему з однієї форми представлення в іншу (текстову у графічну, у короткий запис тощо)


Проблемні питання

Що потрібно, щоб заповнити таблицю?


Презентація


Вправи

Варто зауважити, що на цьому етапі від учнів не вимагається створювати таблицю, лише доповнювати вже існуючу. Варто пам'ятати, що важливими є як практичні навички роботи з таблицями в програмному середовищі, так і розуміння табличної форми подання інформації, вміння спрогнозувати вміст клітинок на основі аналізу заголовків рядків та стовпців таблиці, простежити та сформулювати закономірності табличного шаблону.

Заготовка

Остання зміна: четвер 17 вересня 2020 19:28