Введення та виведення даних

Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Обґрунтовувати вибір типів даних для розв'язування задачіЗмінна

Найменована величина, яка під час виконання алгоритму може набувати різних значень


Програма "Знайомство"

imya=input('What is your name? ')

print ("It's so great to meet you,", imya)

print ("Hope we'll be friends!")

Результат:

It's so great to meet you, Oksana . Hope we'll be friends!


Виконаємо експеримент

imya=input('What is your name? ')

print ("It's so great to meet you,", imya, end=" ")

print (". Hope we'll be friends!")

Яким буде результат?


Виконаємо експеримент

first=input('Enter number ')

second=input('Enter number ')

sum=first+second

print (first,'+',second,'=',sum)

Функція int дозволяє перевести символи у числа, і у змінних first та second містяться цілі числа.

Функція float дозволяє перевести символи у дробові числа.


Можливі помилки

Enter number 5,4

ValueError: invalid literal for float(): 5,4

Помилка значення - дробове число потрібно друкувати з крапкою

2second=float(input('Enter number '))

SyntaxError: invalid syntax

Синтаксична помилка - назва змінної не може починатись із цифри

Second=float(input('Enter number '))

sum=first+second

NameError: name 'second' is not defined

Помилка іменування - змінні Second та second вважаються різними 


Арифметичні операції

+ додати

- відняти

* помножити

/ поділити


Виконаємо експеримент

print(10 * 'a')


Підстановки (матеріал підвищеної складності)

У рядку можна використовувати змінну підстановки, яку записують у вигляді%s - це означає, що на місці цієї змінної буде підставлено вміст певного рядка, ім'я якого записують після символу %.

Експеримент

money=100

message = 'I have %s coins'

print (message % money)

Результат виконання

I have 100 coins

Проаналізуємо: змінна message містить рядок підстановки %s. При її друкуванні командою print вказано, який саме рядок потрібно розмістити на цьому місці вміст змінної money.


Завдання

"Підписати зошит", розмістивши посередині екрану відповідні написи. Попередньо потрібно запитати у користувача його ім'я та прізвище, школу, клас, та предмет, з якого підписати зошит. Для вирівнювання можна використати множення пробілів.

Перевірка

Ви вмієте:

  • Обґрунтовувати вибір типів даних для розв'язування задачі?

Так

Ні


Last modified: Monday, 5 October 2020, 11:40 AM