Опрацювання даних як інформаційний процес. Системи числення

Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Описувати процес обробки даних комп'ютерними пристроями
  • Розуміти поняття двійкового коду, називає одиниці вимірювання його довжини та пояснювати їх співвідношення.


Відео-уроки




Презентація до заняття





Дані Великого адронного колайдера та їх розподілена обробка



Вправи

Для виконання обчислень пригадайте значення степенів числа 2:


1) Римські числа

http://LearningApps.org/watch?v=ph3x1aonk

2) Двійкові числа

http://LearningApps.org/watch?v=pwdbv4bjj

3) Переведення чисел

http://LearningApps.org/watch?v=p5kgsq1b5


Перевірка

Ви вмієте:

  • описувати процес обробки даних комп'ютерними пристроями
  • пояснити поняття двійкового коду, назвати одиниці вимірювання його довжини та пояснити їх співвідношення?

Так

Ні


Остання зміна: п'ятниця 30 жовтня 2020 19:54