Символи


Робота із текстовими рядками типу String передбачає використання методів, з якими можна ознайомитись на сторінці довідки Processing: https://processing.org/reference/String.html

Найчастіше використовується визначення символу, що стоїть на певній позиції в рядку (відлік починається з нуля).

message.charAt(3); - значення символу на позиції 3  рядка message.

Змінна message належить до типу String (текстовий рядок, стрічка). У ньому можна визначити окремий елемент c типу char (тип символ), наприклад за його позицією 3.

String message = "a bunch of text here.";

char c = message.charAt(3);

println(c);

с="u"


Вправа 1. Текст виводиться з однаковими інтервалами між літерами


PFont f;
String message = "Однакові інтервали між літерами";

void setup() {
 size(500,200);
 f=createFont("Arial",20,true);
}

void draw() {
 background(255);
 fill(0);
 textFont(f);
 int x=10;
 for (int i=0; i< message.length(); i++) {
  text(message.charAt(i),x,height/2);
  x+=10;
 }
}


Вправа 2. Текст виводиться з різними інтервалами між літерами, що залежать від розмірів літер (м та і мають різну ширину)


PFont f;
String message = "Справедливі інтервали між літерами";

void setup() {
 size(500,200);
 f=createFont("Arial",20,true);
}

void draw() {
 background(255);
 fill(0);
 textFont(f);
 int x=10;
 for (int i=0; i< message.length(); i++) {
  text(message.charAt(i),x,height/2);
  x+=textWidth(message.charAt(i));
 }
}

Поміркуйте: яка різниця між однаково та справедливо?
Вправа 3. Текст виводиться з різними розмірами шрифту для різних літер. 


Зверніть увагу! В цьому проекті процедура draw() порожня. Натомість виведення відбувається у процедурі mousePressed(). Поміркуйте - чому?

PFont f;
String message = "Випадковий розмір літер";

void setup() {
 size(500,200);
 f=createFont("Arial",20,true);
}

void draw() {}

void mousePressed() {
 background(255);
 fill(0);
 textFont(f);
 int x=10;
 for (int i=0; i< message.length(); i++) {
  textSize(random(12,36));
  text(message.charAt(i),x,height/2);
  x+=textWidth(message.charAt(i));
 }
}

Завдання: зробіть літери різних кольорів.


Вправа 4*. Рухомий текст

Текст виводиться по ширині екрану, починаючи з правого краю. При кожному виконанні процедури draw() відбувається зміщення ліворуч. Якщо початок тексту досягнув лівого краю вікна, потрібно виводити повідомлення не повністю, а відтинаючи його початкові символи (вони "переміщуються" за лівий край вікна).

String[] headlines = {
" Processing downloads break downloading record. ",
" Я люблю інформатику. ",
} ;
PFont f; 
float x; 
int index = 0;

void setup() {
 size(400,200);
 f = createFont( "Arial",16,true);
 x = width;
}

void draw() {
 background(255);
 fill (0);
 // показ тексту в позиції х
 textFont(f,16);
 textAlign (LEFT );
 text(headlines[index],x,180);
 // зменшуємо x (зміщення ліворуч)
 x=x-3;
 // якщо x менше -ширини, це значить, що текст за межами вікна
 float w = textWidth(headlines[index]);
 if (x < -w) {
  x = width;
  index = (index + 1) % headlines.length;
 }
}
Остання зміна: п'ятниця 8 травня 2020 09:22