Текст


Текст у середовищі Processing можна виводити у службову область:

println( "printing some text to the message window! ");

println(mouseX);


А також у вікно проекту:

text( "Mmmmm... Strings... " ,10,100);

 

Текст, що виводиться у вікно проекту може використовувати різні шрифти. Для створення шрифту існує меню Tool-Create Font (Інструменти - Створити шрифт):


Тут можна обрати назву та розмір шрифту, і буде згенеровано файл із цим шрифтом у папці проекту. На початку проекту потрібно оголосити використання змінної типу шрифт PFont

У скетчі шрифт завантажується командою f = createFont("Georgia", 32); а команда textFont(f,36); вказує, що подальший текст буде виводитись заданим шрифтом (вказаного розміру, при потребі). Колір тексту задає команда fill(0);


Приклад проекту:

PFont myFont;
void setup (){
 size(500,500);
 myFont = createFont("Georgia", 32);
 textFont(myFont,36);
 fill(0);
 text( "Mmmmm... Strings... " ,10,100);
}

Команда textAlign( ) --вказує вирівнювання RIGHT, LEFT чи CENTER

Команда textWidth( ) визначає ширину тексту, що виведений на екран


Методи роботи з рядками

https://processing.org/reference/String.html

Метод length() визначає довжину рядка (усі символи, включно з пробілами та розділовими знаками).

message.length() - довжина рядка message

Метод equals() виконує перевірку рівності двох рядків, даючи результат true або false.

equals( ) - перевірка рівності двох рядків one та two:

String one = " hello";

String two = " hello";

println(one.equals(two));


Команда додавання рядків дозволяє їх з'єднати:

String helloworld = " Hello " " World " ;

int x = 10;

String message = " The value of x is: " + x;


Вправа "Обертання тексту"

Текст виводиться по центру екрану, обертаючись на кут theta, котрий постійно збільшується.

PFont f;
String message = " Креативне програмування " ;
float theta;

void setup() {
 size(400,400);
 f = createFont( " Arial " ,20,true);
}

void draw() {
 background(255);
 fill (0);
 textFont(f); // вказуємо шрифт
 translate(width/2,height/2); // переміщення у центр
 rotate(theta); // поворот на кут theta
 textAlign( CENTER) ;
 text(message,0,0);
 theta += 0.05; // збільшення кута повороту
}

Вправа "Рухомий текст"

Текст переміщується знизу екрану вгору (як титри у фільмі)

PFont f;
String message = "Титри \n Processing";
float y = 600;

void setup(){
 size(600,600);
 f = createFont("Arial", 20*4, true);
}

void draw(){
 background(255);
 fill(0);
 textFont(f); // задаємо шрифт
 textAlign(CENTER);
 text(message,300,y); 
 y--;
}
Остання зміна: п'ятниця 24 квітня 2020 19:05