Хмарні сервіси для колективної взаємодії у проекті

Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Робить висновки на основі аналізу даних в електронних таблицях


Відео-урок


Практика

Учням пропонується поділитись на групи (наприклад за кольоровими аркушами паперу) та виконати завдання за вказівками. Дано текстову умову задачі, потрібно скласти таблицю та побудувати діаграму. Також потрібно підготувати презентацію-звіт про виконану роботу.

Умови завдань та вказівки до роботи

Результати:         

 


Перевірка

Ви вмієте робити висновки на основі аналізу даних в електронних таблицях?

Так

Ні


Остання зміна: понеділок 6 липня 2020 18:53