Арифметичні операції та вирази

Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно:

  • Знати базові алгоритми роботи зі змінними: обмін значеннями, визначення найбільшого й найменшого з двох значень.


Презентація до заняття


Перевірка

Ви знаєте базові алгоритми роботи зі змінними: обмін значеннями, визначення найбільшого й найменшого з двох значень?

Так

Ні


Остання зміна: вівторок 7 липня 2020 7:51