Приклади. Малювання з трансформаціями

Приклад

Намалюємо "хрестик", що будується із місця розташування вказівника миші.

void setup(){

  size(500,500);

  background(128,128,128);

  strokeWeight(3);

}

void draw(){

  background(128,128,128);

  line(mouseX-50, mouseY-50, mouseX+50, mouseY+50);

  line(mouseX+50, mouseY-50, mouseX-50, mouseY+50);

}

Процедура void draw() може бути записана з використанням трансформації translate(mouseX,mouseY), в результаті чого команди малювання спрощуються:

void draw(){

  background(128,128,128);

  translate(mouseX,mouseY);

  line(-50, -50, +50, +50);

  line(+50, -50, -50, +50);

}Використаємо обертання rotate( radians (45) ); для повороту на 45 градусів:Якщо ввести змінну angle, можна забезпечити обертання побудови в циклі draw:

int angle=0;

void setup(){

  size(500,500);

  background(128,128,128);

  strokeWeight(3);

}


void draw(){

  background(128,128,128);

  translate(mouseX,mouseY);

  rotate( radians (angle) );

  line(-50, -50, +50, +50);

  line(+50, -50, -50, +50);

  angle++;

}Додамо побудову прямокутника:

rect(10,10,50,50);


Як бачимо, прямокутник побудовано у координатах 10,10, враховуючи, що відлік ведеться від положення вказівника миші. 

Якщо ми хочемо, щоб побудова цього прямокутника велася із стандартних координат верхнього лівого кутика екрану, потрібно помістити всі команди трансформацій у блок, обмежений командами pushMatrix() та popMatrix():

int angle=0;

void setup(){

  size(500,500);

  background(128,128,128);

  strokeWeight(3);

}


void draw(){

  background(128,128,128);

  pushMatrix();

  translate(mouseX,mouseY);

  rotate( radians (angle) );

  line(-50, -50, +50, +50);

  line(+50, -50, -50, +50);

  angle++;

  popMatrix();

  rect(10,10,50,50);

}

Приклад: Квадрати, намальовані зі поворотом за рівнянням кола


Остання зміна: п'ятниця 16 листопада 2018 09:54