Поняття електронної таблиці. Середовище табличного процесора

Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Пояснювати призначення електронних таблиць, зокрема як засобу моделювання.
  • Називати і пояснювати призначення основних об’єктів електронних таблиць.
  • Редагувати  і форматувати електронні таблиці.


Відео-урок


Вправа


Практика

 зразок

Архів із зображеннями


Перевірка

Ви вмієте:

  • пояснити призначення електронних таблиць, зокрема як засобу моделювання,
  • називати і пояснювати призначення основних об’єктів електронних таблиць,
  • редагувати  і форматувати електронні таблиці? 

Так

Ні


Остання зміна: вівторок 4 серпня 2020 19:36