Побудови по колу

Побудови по колу передбачають використання рівняння кола:

x=r cos f
y=r sin f

де f змінюється по всій довжині кола (від 0 до 2π), яку треба розбити на певну (n) кількість частин (сторін); після проходження сторони відбувається поворот на певну кількість градусів.

360°= 2π

180°= π

90°= π/2

Processing p5.js

void setup(){
size(500,500);
background(200);
float df= 2*PI/36; //кут повороту такий, щоб за 36 кроків пройти 2π
int r=200; // радіус
strokeWeight(6); 
for (int f=0; f<2*PI; f += n)  //для кожної з n точок кола
   {
    int x= 250+round(50*cos(f)); //обчислюємо координату х за рівнянням кола
    int y= 250+round(50*sin(f)); //обчислюємо координату у за рівнянням кола
    point (x, y); //малюємо точку х,у
    }
}

function setup() {
 createCanvas(500, 500);
 background(200);
 let n=2*PI/36;
 let r=200;
 strokeWeight(6);
 for (let f=0; f<2*PI; f += n)
 {
 let x= 250+round(r*cos(f));
 let y= 250+round(r*sin(f));
 point (x, y);
 }
}

  


Намалюємо сніжинку з ліній, що з'єднують центр полотна з точками на колі:

Processing p5.js

void setup(){
size(500,500);
background(200);
float df= 2*PI/36; 
int r=200; 
strokeWeight(6); 
for (int f=0; f<2*PI; f += n)  
   {
    int x= 250+round(50*cos(f)); 
    int y= 250+round(50*sin(f));
    line (250,250,x, y); //малюємо лінію від 250,250 до х,у
    }
}

function setup() {
 createCanvas(500, 500);
 background(200);
 let n=2*PI/36;
 let r=200;
 strokeWeight(6);
 for (let f=0; f<2*PI; f += n)
 {
 let x= 250+round(r*cos(f));
 let y= 250+round(r*sin(f));
 line(250,250,x, y);
 }
}

  


Побудова кола за рівнянням кола

Зміст побудови кола за рівнянням кола зводиться до того, що лінії потрібно малювати не від центру до окремих точок кола, а від попередньої точки до поточної. При цьому кількість сторін (поворотів) має бути досить великою, щоб окремі з багатьох коротких ліній утворилась лінія кола.


Processing p5.js

void setup() {
size(500,500);
background(200); 
let n=2*PI/36; 
let r=200; 
int x1= 250+round(r*cos(0)); // перша точка кола
int y1= 250+round(r*sin(0)); // перша точка кола
for (int f=0; f<2*PI; f += n)  
{
    int x2= 250+round(r*cos(f)); //обчислюємо координату х за рівнянням кола
    int y2= 250+round(r*sin(f)); //обчислюємо координату у за рівнянням кола
    line (x1, y1,x2,y2); //малюємо лінію з точки x1, y1 до точки х2, у2
    x1=x2; //друга точка стає початковою для наступної лінії
    y1=y2; //друга точка стає початковою для наступної лінії
}

}

function setup() {
 createCanvas(500, 500);
 background(200);
 let n=2*PI/36;
 let r=200;
 strokeWeight(6);
 let x1= 250+round(r*cos(0));
 let y1= 250+round(r*sin(0));
 for (let f=0; f<2*PI; f += n) {
 let x2= 250+round(r*cos(f));
 let y2= 250+round(r*sin(f));
 line (x1, y1,x2,y2);
 x1=x2;
 y1=y2;
 }
}

 


Команди побудови кола можна занести у функцію kolo (x,y,r,c), і побудувати 30 кіл різного розміру та кольору:

   


Анімація

Processing p5.js
void setup() {
size(500, 500);
background(200);
strokeWeight(6);
}
float n=2*3.14/36;
int r=200;
int f=0;
void draw()
{
int x= 250+round(r*cos(f));
int y= 250+round(r*sin(f));
point (x, y);
f=f+n;
}
function setup() {
createCanvas(500, 500);
background(200);
strokeWeight(6);
}
let n=2*3.14/36;
let r=200;
let f=0;
function draw()
{
let x= 250+round(r*cos(f));
let y= 250+round(r*sin(f));
point (x, y);
f=f+n;
}


Анімація - рух по синусоїді

Для анімації використаємо функцію draw, в якій  відбувається обчислення координат побудови кола: х збільшується прямолінійно, а у - відповідно до рівняння кола. 


void draw() 

{   

  x = x+5;  

  y = 120 + sin(f) * r;   

  ellipse( x, y, 40, 40);   

  f += df; 

}


Такий механізм часто використовується для моделювання анімації руху об'єктів. Зокрема, використовується формула: 
f(t)=A sin(ωt+φ), де t - час, А - амплітуда, ω - частота, φ - фаза


Остання зміна: понеділок 23 листопада 2020 16:18