Циклічні побудови


Якщо потрібно зобразити серію однотипних елементів, доцільно скористатись командою циклу.

https://processing.org/reference/for.html

for (int x=0; x<500; x=x+a) 

{  }

for (початкове значення лічильника циклу; кінцеве значення лічильника; крок зміни лічильника)  {  }


Якщо працюєте в p5.js, то для оголошення змінної замість int пишіть let.

for (let x=0; x<500; x=x+a) 

{  }


Так, для побудови ряду квадратів зі стороною а, можна скористатись таким фрагментом коду:

 Processing p5.js 

size(500,500);

int a=50;

int y=100;

for (int x=0; x<500; x=x+a) 

{

rect(x,y,a,a);

}

createCanvas(500,500);

let a=50;

let y=100;

for (let x=0; x<500; x=x+a) 

{

rect(x,y,a,a);

}Додавання у тіло циклу команд випадкового призначення кольору дозволить розфарбувати квадрати (зверніть увагу на використання змінної c типу color):

Processing p5.js

  int red=int(random(255));

  int green=int(random(255));

  int blue=int(random(255));

  color c=color(red,green,blue);

  fill (c);

  let red=int(random(255));

  let green=int(random(255));

  let blue=int(random(255));

  let c=color(red,green,blue);

  fill (c);


Іноді, зокрема для відлагодження програми, доцільно виводити значення лічильника командою print() або println()


Другий тип циклу - з умовою, описано за посиланням https://processing.org/reference/while.html

Так, можна зменшувати сторони квадрату в процесі побудови:


Processing p5.js
size (500,500);
background (255,255,255);
int a=60;
int y=100;
int x=0;
while (a>5)
{
  int red=int(random(255));
  int green=int(random(255));
  int blue=int(random(255));
  fill (red,green,blue);
  rect(x,y,a,a);
  x=x+a;
  a=a-5;

}
createCanvas (500,500);
background (255,255,255);
let a=60;
let y=100;
let x=0;
while (a>5)
{
  let red=int(random(255));
  let green=int(random(255));
  let blue=int(random(255));
  fill (red,green,blue);
  rect(x,y,a,a);
  x=x+a;
  a=a-5;

}


 


Проект складнішого рівня

Порівняємо команди генерування випадкових чисел random та шуму noise:

float time = 0;

void setup() {

  size(400, 400);

}

void draw() {

  background(255);

  float x = 0;

  while (x < width/2) {

    line(x, 200 + 50 * noise(x / 100, time), x, height);

    x = x + 5;

  }

  while (x < width) {

  line(x, 200 + 50 * random(x /100), x, height);

   x = x + 5;

  }  

  time = time + 0.02;

}

 

Остання зміна: понеділок 2 листопада 2020 15:40