Унікальні, нормальні, середні

Задача 1. Дано масив з N цілих чисел. Визначте, скільки в цьому масиві різних елементів.

https://www.e-olymp.com/uk/contests/13511/problems/129983


Задача 2. Дано масив з N цілих чисел. Виведіть ті його елементи, які зустрічаються в списку тільки один раз. Елементи потрібно виводити в тому порядку, в якому вони зустрічаються в списку.

https://www.e-olymp.com/uk/contests/13511/problems/129984


Задача 3. Визначити, чи унікальний кожен з елементів списку 

Приклад: 5,8,12,5,-3,1,2,9,8,1

 Унікальні: 12, -3, 2, 9 

Не унікальні: 5, 8, 1


Стаття про небезпеку середніх показників: передмова до книги Долой среднее! Новый манифест индивидуальности https://kniga.biz.ua/book/psychology/115/7135/


Задача 4. Дано масив з даними учнів класу: зріст, вага, кількість братів+сестер, місяць народження, успішність ( 5 параметрів). Визначити середні параметри для цієї групи людей 

Наприклад
spysok=[[164,65,2,8,8],[154,55,1,3,9],[149,50,0,8,9],[156,55,2,9,10],[157,60,3,10,9]]

average=[156.0, 57.0, 1.6, 7.6, 9.0]Задача 5. Визначити співпадіння з нормою для кожного параметра учня і скласти матрицю співпадінь (різниця по модулю із середнім значенням має бути не більша 1)

Наприклад,
spysok=[[164,65,2,8,8],[154,55,1,3,9],[149,50,0,8,9],[156,55,2,9,10],[157,60,3,10,9]]

average=[156.0, 57.0, 1.6, 7.6, 9.0]

norma=[[0, 0, 1, 1, 0], [0, 0, 1, 0, 1], [0, 0, 0, 1, 1], [1, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 1]]


Задача 6. Визначити коефіціент співпадінь для кожного учня (кількість співпадінь з нормою)

koef_norma=[2, 2, 2, 2, 1]


Задача 7. Визначити найбільш унікальну людину (в неї унікальними є найбільше параметрів)Задача 8. Визначити середньостатистичні параметри (зустрічаються найчастіше)Остання зміна: неділя 12 липня 2020 18:33