Поняття події. Види подій. Декомпозиція задачі

Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Пояснювати поняття події та наводити приклади подій та їх опрацювання. 
  • Програмувати опрацювання подій.
  • Розкладати задачу на підзадачі та розв’язує їх (здійснює декомпозицію задачі).
  • Усвідомлювати доцільність застосування подійного програмування для розв’язання конкретної задачі.


Презентація до заняття

Перевірка

Ви вмієте:

  • Пояснювати поняття події та наводити приклади подій та їх опрацювання. 
  • Програмувати опрацювання подій.
  • Розкладати задачу на підзадачі та розв’язує їх (здійснює декомпозицію задачі).
  • Усвідомлювати доцільність застосування подійного програмування для розв’язання конкретної задачі?

Так

Ні


Last modified: Saturday, 20 June 2020, 1:22 PM