Формати файлів растрових і векторних зображень

Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Наводити приклади форматів векторної та растрової графіки. 
  • Обґрунтовувати вибір способу подання зображення для різних потреб


Презентація до заняття


Вправи


Перевірка

Ви вмієте: 

  • наводити приклади форматів векторної та растрової графіки, 
  • обґрунтовувати вибір способу подання зображення для різних потреб?

Так

Ні


Остання зміна: неділя 5 липня 2020 8:01