Заповнення числами двовимірного списку (матриці)

Матриця - це список списків однакового розміру. Наприклад, команда

pole = [[0]*5 for x in range(5)]
створює поле з нулів розміром 5х5

[[0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0]]


А команда 

pole = [[0]*4 for x in range(3)]
створює поле з нулів у 3 рядки та 4 стовпці.

[[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]


Звернутись до елемента списку pole потрібно, вказуючи його координати: pole[x][y], де x означає номер рядка (номер списку), а y - номер стовпця (елемента в межах цього списку).


Тож наступні команди теж створюють поле 5x5:

pole=[]
for x in range (5):
    pole.append([])
    for y in range(5):
        pole[x].append(0)Для друку матриці в зручному вигляді потрібно організувати цикл:

for x in range(5):
    print()
    for y in range(5):
        print(pole[x][y], end=" ")

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


Для виведення елементів списку з рівними відступами (не зважаючи на кількість символів у елементі), можна скористатись виведенням з параметрами:

for x in range(5):

    print()

    for y in range(5):

        print("%3x"% pole[x][y], end="")

"%3x"% означає, що на кожен елемент pole[i][j] буде відведено 3 позиції.


Задача 1. Заповнити список за правилом:

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4


Задача 2. Заповнити список за правилом:

1    2    3    4    5

6    7    8    9   10

11  12  13  14  15

16  17   18  19  20


Задача 3. Заповнити список за правилом:

1 1 1 1 1

1 0 0 0 1

1 0 0 0 1

1 1 1 1 1


Задача 4. Заповнити список за правилом:

1    2    3    4   5

6    0    0    0   7

8    0    0    0   9

10 11  12  13  14


Задача 5. Заповнити список за правилом:

1  5   9   13  17

2  6  10  14  18

3  7  11  15  19

4  8  12  16  20


Задача 6. Заповнити список за правилом

1    2    3    4   5

14  15  16  17  6

13  20  19  18  7

12   11  10   9   8


Остання зміна: неділя 12 липня 2020 18:52