Алгоритми з повтореннями

Очікувані результати заняття

Після цього заняття потрібно вміти:

  • Розрізняти алгоритмічні структури.
  • Обирати алгоритмічні структури для розв'язування поставленої задачі.
  • Робити висновки про відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі.


Презентація до заняття


Вправи


Перевірка

Ви вмієте:

  • розрізняти алгоритмічні структури,
  • обирати алгоритмічні структури для розв'язування поставленої задачі,
  • робити висновки про відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі?

Так

Ні


Остання зміна: п'ятниця 10 липня 2020 16:58