Проект "Піцерія"

Розробити форму замовлення піци з різними начинками та різних розмірів:


import sys
from PyQt4 import QtCore, QtGui, uic

form_class = uic.loadUiType("hello_form.ui")[0]        

class MyWindowClass(QtGui.QMainWindow, form_class):
  def __init__(self, parent=None):
    QtGui.QMainWindow.__init__(self, parent)
    self.setupUi(self)
    self.pushButton.clicked.connect(self.pushButton_clicked) # подія клацання кнопки прив'язується до методу

  def pushButton_clicked(self):      # метод опису дій при клацанні кнопки  
    price=20               # базова вартість піци
    # обчислення вартості піци
    self.label.setText(str(price))    # записуємо вартість піци у напис

app = QtGui.QApplication(sys.argv)
myWindow = MyWindowClass(None)
myWindow.show()
app.exec_()

Вартість піци обчислюється за принципом: основа коштує 20 гривень, кожна начинка додає до вартості певну суму, якщо цю начинку позначено:

if self.checkBox.isChecked():
    price+=15

Залежно від обраного розміру піци регулюється остаточна вартість

if self.radioButton.isChecked(): 
      price*=0.75


Доповнення 1


Додано можливість обирати кількість додаткових начинок: на початку проекту віконечка з кількістю є невидимі (але присутні на формі); якщо прапорець позначено, то віконечко з кількістю стає видимим. Це означає, що потрібно створити подію клацання прапорця checkBox_2.clicked.connect:

  self.spinBox.hide()                    # приховання віконечка з кількістю
  self.checkBox_2.clicked.connect(self.checkBox_2_clicked) # створення події клацання прапорця

  def checkBox_2_clicked(self):  # обробка події клацання прапорця
    self.spinBox.show()     # показ віконечка з кількістю


Доповнення 2

Додамо компонент timeEdit - для виведення часу, до якого потрібно доставити замовлення. Наступний код потрібно дописати в кінці роботи функції pushButton_clicked.

    global delivery    
    this_moment = QtCore.QTime.currentTime() # поточний час
    delivery=this_moment.addSecs(60*30)   # час доставки
    self.timeEdit.setTime(delivery)     # виведення часу доставки в timeEdit

Для того, щоб постійно перевіряти, скільки часу залишилось, потрібно створити вбудований таймер, який кожні 1000 мілісекунд оновлюватиме інформацію в написі. Наступний код потрібно дописати на початку роботи функції pushButton_clicked

    self.timer = QtCore.QTimer(self)    # створення таймера
    self.timer.timeout.connect(self.tick) # подія спрацювання таймера
    self.timer.start(1000)         # затримка таймера

При спрацювання таймера необхідно порівняти годину, зафіксовану на початку роботи програми (delivery) та новий поточний час (this_moment). Створіть нову функцію def tick(self) в класі MyWindowClass, та опишіть роботу події спрацювання таймера.

    global delivery    
    this_moment = QtCore.QTime.currentTime() # новий поточний час
    left=this_moment.secsTo(delivery)    # різниця часу (в секундах) між delivery та this_moment

Залишається перевести отриману кількість секунд в хвилини та секунди (шляхом ділення на 60) та вивести отримані значення, наприклад у текстове поле

self.label.setText(str(left))
Остання зміна: середа 22 березня 2017 10:47