Стильове оформлення сторінок

Створивши сторінку, її інформаційне та змістове наповнення, можна приступати до дизайну – тобто графічного оформлення цієї сторінки. За стандартом HTML таке оформлення задається через стилі, а точніше каскадні аркуші стилів.


Стиль – це набір правил оформлення та форматування, який можна застосувати до різних елементів сторінки. Каскадні аркуші стилів, (так звані CSS, Cascading Style Sheets) містять опис формату частини або всього тексту. В одному документі можна описати кілька аркушів, браузер використовуватиме їх каскадом, відповідно до пріоритету цих описів.


Стиль можна задавати для конкретного тега, для стандартних тегів у документі чи кількох документах, а також для ідентифікаторів та класів, створених для проекту. 

Таким чином виділяється зовнішній аркуш стилів, внутрішній, вбудований стиль тегу та стилі класів та ідентифікаторів. Вони застосовуються по порядку, і найменший пріоритет мають зовнішні аркуші стилів, а найвищий – стилі конкретних тегів.


Стилі визначають форматування, а також розташування елементів у документі. Так, можна змінити вигляд усіх заголовків чи вирівнювання усіх зображень документа. Крім того можна задати певне оформлення для горища чи підвалу сайту, навігаційної панелі тощо.Прикладами стильових ефектів є наступні:

background – колір тла;
font-family – вид шрифта;
font-size – розмір шрифта;
color – колір шрифта; 
text-decoration – оздоблення тексту;
font-weight – жирність шрифта;
text-align - вирівнювання тексту;
border-width - ширина границі;
border-style - стиль оформлення границі;
margin-top – відстань від верхнього рядка;
line-height – висота рядка.

Довідник стилів: https://css.in.ua/


Підключати аркуші стилів можна:

  •  в окремому файлі: 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mysite.css">

  • на початку веб-документа:

  <style type="text/css">

   ...

  </style>

  • в конкретному тезі:

<h1 style="font-size: 120%; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #336">Заголовок </h1>

  • для спеціально виділених блоків:

<div  style="font-size: 120%; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #336">Hello World!</div>

  • для блоку з ідентифікатором:

#para1 {

    text-align: center;

    color: red;

}

<p id="para1">Hello World!</p>

  • для блоків з селектором класу:

.center {

    text-align: center;

    color: red;

}

<h1 class="center">Заголовок червоного кольору, вирівнювання по центру</h1>

<p class="center">Текст червоного кольору, вирівнювання по центру</p> 


Відео з курсу Prometheus: Цифрові комунікації в глобальному просторі https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+ITArts101+2017_T1Остання зміна: середа 3 березня 2021 20:27