Числа-сусіди

Кожне із чисел списку spysok має порядковий номер, починаючи з нуля, завершуючи len(spysok)-1. Важливо не виходити за межі номерів списку, адже не існує елемента з номером len(spysok).

Для перебору цих номерів можна використати цикл

for nomer in range(len(spysok)):


Враховуємо, що такий range згенерує числа від нуля до len(spysok) не включно, тобто до len(spysok)-1, як і потрібно для перебору всіх елементів списку. Наприклад, якщо список має 5 елементів, то його довжина =5, а номери елементів: 0, 1, 2, 3 , 4, тобто range(5). 


Задача 1. Дано список з 5 чисел. Надрукувати елементи, більші за попередні https://www.e-olymp.com/uk/contests/13511/problems/129985


Задача 2. Дано список з 5 чисел. Надрукувати елементи, більші за обох своїх сусідів та порахувати їхню кількість https://www.e-olymp.com/uk/contests/13511/problems/129986 http://dn.hoippo.km.ua:8889/problem/1128


Задача 3. Сусіди одного знака. Дано список з N цілих чисел. Вивести пари сусідніх елементів одного знаку. Якщо сусідніх елементів одного знака немає - не виводьте нічого 
https://www.e-olymp.com/uk/contests/13511/problems/136713


Задача 4. Визначити, чи є послідовність неспадаючою http://dn.hoippo.km.ua:8889/problem/1112

Остання зміна: неділя 12 липня 2020 16:44