Запуск програми з командного рядка

Програму можна запустити кількома способами. 

Можна запустити інтерактивне середовище програмування, у випадку Python це IDLE, надрукувати у ньому програму, і запустити її. Якщо програма потребує даних користувача - вона очікуватиме введення цих даних.

Інший спосіб запуску програми передбачає передачу всієї інформації, необхідної для роботи програми, одразу при її запуску. Програма при цьому може створюватись у звичайному текстовому редакторі, а запускатись на виконання з командного рядка. 

налаштування командного рядка

Пригадаємо, що командну оболонку в Windows можна запустити командою cmd. Нижче подано деякі команди, котрі діють у цій оболонці:

Cmd запуск командної оболонки

Dir друк вмісту каталога

Cd змінити каталог (зайти у каталог)

.. перейти у каталог вищого рівня

Натиснення стрілки вгору дозволяє повторити введення попередньої команди в оболонці.

Наприклад, команда C:\Python34 дозволяє потрапити у каталог, в якому встановлено Python, а команда python example2_1.py запускає на виконання інтерпретатор мови, виконуючи програму example2_1.py.

Особливою зручністю запуску програми з командного рядка є можливість вказати так звані аргументи командного рядка, котрі передадуть певні значення у програму замість очікування введення з клавіатури. Наприклад, команда python test.py 0.5 10 передає значення 0.5 та 10 у програму test.py в якості вхідних даних.

Розглянемо програму test.py.

import sys

x = float(sys.argv[1])

y = int(sys.argv[2])

print (str(x+y))

Перший рядок - імпорт модуля sys, котрий уможливлює роботу з командного рядка. Значення змінних x та y задаються зчитуванням з командного рядка першого та другого аргументів.

Зверніть увагу, що аргументи мають номери. Першим аргументом (з номером нуль) є назва програми, яка запускається. Другий та подальші аргументи - це вхідні дані, котрі передаються у програму за своїми номерами (1, 2 і т.д.). Важливо виконувати правильні перетворення цих даних, оскільки за умовчанням вхідні дані є рядками, символами.

Результатом запуску команди python test.py 0.5 10 є 10.5

програма

При необхідності використовувати українські написи у консолі слід підключити відповідне кодування командою # -*- coding: utf-8 -*-

Остання зміна: неділя 6 вересня 2015 15:31