Структури даних. Стек

стек

Стек у Python реалізований за допомогою списку. У даному прикладі зміст зчитується з файлу, назва якого задана у командному рядку при запуску програми. Зчитаний рядок розділяється на окремі слова, з розбиттям за пробілами, вилучаючи слово, зустрівши символи (-).

to be or - - not - - to - be

import sys
a=sys.argv[1]
stek=[]
text=open(a,'r')
message = text.read()
for slovo in message.split():
  if slovo!='-':
    stek.append(slovo)
  else:
    stek.pop()
print(stek)

Розглянемо покрокову роботу програми, задаючи значення змінної message безпосередньо у коді link

Задача 1. Перевірка правильності розстановки дужок одного типу ( 1 + ( ( 2 + 3 ) * ( 4 * 5 ) ) ). 

Підказка: зчитаний рядок потрібно переглядати посимвольно.

Тестові дані до задачі 1

Задача 2. Перевірка правильності розстановки дужок різних типів ( [ ) ] - помилка

Тестові дані до задачі 2

Перевірка задачі онлайн https://www.e-olymp.com/uk/problems/2479Задача 3. Постфіксний запис виразу означає, що спочатку записуються операнди (числа), а потім оператори (арифметичні знаки), які потрібно застосувати до цих чисел. Наприклад, вираз a+b*c записується як a b c * +,  а вираз (a+b)*(z+x) записується як a b + z x + *

Вхідними даними програми є рядок з виразом у постфіксному записі. Вивести значення виразу, або слово ERROR, якщо у записі є помилка.

Тестові дані до задачі 3

Перевірка задачі онлайн: https://www.e-olymp.com/uk/problems/1586


Задача 4. Дано слово. Записати його зі зворотнім порядком літерДодаткове завдання: визначати номер помилкового символу рядка у задачах 1-3

Розв'язки самостійних задач:
import sys
a=sys.argv[1]
text=open(a,'r')
for message in text:
  stek=[]
  pok=False
  for slovo in message:
    if (slovo=='(') or (slovo=='['):
      stek.append(slovo)
    elif slovo==')':
      if len(stek)>0:
        k=stek.pop()
        if k!='(':
          pok=True 
          break
      else:
        pok=True 
        break
    elif slovo==']':
      if len(stek)>0:
        k=stek.pop()
        if k!='[':
          pok=True 
          break
      else:
        pok=True 
        break
  if (len(stek)>0) or (pok==True):
    print("No")
  else:
    print("Yes")
=========================
line=input().split()
stek=[]
znaky=['+','-','*','/']
pok=False
for slovo in line:
  if slovo not in znaky:
    stek.append(int(slovo))
  else:
    if len(stek)>0:
      a=stek.pop()
      if len(stek)>0:
        b=stek.pop()
      else:
        pok=True
        break
    else:
      pok=True
      break
    if slovo=="+":
      rezult=a+b
    if slovo=="-":
      rezult=b-a      
    if slovo=="*":
      rezult=a*b
    if slovo=="/":
      rezult=b//a
    stek.append(rezult)
if (len(stek)>1) or (pok==True):
  print("ERROR")
else:
  print(stek[0])

Остання зміна: четвер 26 вересня 2019 19:55