Двовимірні списки - задачі

Для виведення елементів списку з рівними відступами (не зважаючи на кількість символів у елементі), можна скористатись виведенням з параметрами:

for x in range(5):

    print()

    for y in range(5):

        print("%5x"% pole[x][y], end="")

"%5x"% означає, що на кожен елемент pole[i][j] буде відведено 5 позицій.


Задача 1. Дано матрицю NxM. Знайти суму елементів кожного рядка

Задача 2. Дано матрицю NxM. Знайти середнє арифметичне кожного стовпчика

Задача 3. Дано матрицю NxM. Посортувати непарні рядки за спаданням, парні - за зростанням

Задача 4. Дано матрицю NxM. Посортувати непарні стовпці за спаданням, а парні - за зростанням

Задача 5. Дано матрицю NxM. Замінити елементи по зовнішньому контуру таблиці нулями


Задача "Половина"

Напишіть програму, яка заповнює матрицю n × n наступним чином: на побічній діагоналі стоять нулі, вище діагоналі двійки, нижче одиниці.

https://www.e-olymp.com/uk/problems/2666


Задача 1124: Магічний квадрат

Дана матриця розмірності NxN. Перевірити, чи є вона магічним квадратом. Магічним квадратом називається матриця, у якої сума рядків, стовпців та діагоналей рівна.

http://dn.hoippo.km.ua:8889/problem/1124


Задача "Поворот"

Задано матрицю n × m. Потрібно повернути її за годинниковою стрілкою на 90 градусів.

https://www.e-olymp.com/uk/problems/2669


Задача "Тюль". На фабриці, яка випускає тюль - тканину, що складається з окремих квадратних комірок, розташованих рівними рядками і стовпцями, працює відділ з розробки візерунків. Для утворення візерунку дизайнер деякі комірки зафарбовує повністю, частину комірок зафарбовує наполовину, інші залишає незафарбованими. Оптимальним вважається візерунок, у якому незафарбованих комірок стільки ж, як всіх інших разом. Потрібно скласти програму для перевірки того, чи є візерунок оптимальним.

Вхідні дані: у першому рядку записані два цілі числа D та S, відокремлені пропуском - кількість комірок по довжині та ширині візерунку відповідно. У наступних D рядках записані по S чисел: 0, якщо відповідна комірка порожня, 1 - зафарбована наполовину, 2 - зафарбована повністю. Жоден з розмірів візерунку не перевищує 1000.
Вихідні дані: слово, що складається з англійських літер: "yes", якщо візерунок оптимальний, "no" - в іншому випадку.

тюль

Приклад 1
5 6
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1
0 0 2 2 0 0
1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1
Результат:  no

Приклад 2
2 3
1 2 2
0 0 0
Результат: yes


Задача "Плитка". З клавіатури вводиться розмір матриці n на m. Змоделюйте заповнення кахлями розміром 1 на 2, кожна з яких позначена однаковим числом. Кахлі можна розміщувати горизонтально або вертикально.

Приклад. Розмір матриці 2 на 3.

1 1 2

3 3 2

Приклад. Розмір матриці 3 на 3.

1 1 2

3 3 2

4 4 *

https://algotester.com/uk/ArchiveProblem/Display/40477


Last modified: Sunday, 12 July 2020, 6:53 PM