Меню

Створення меню полягає у визначенні структури пунктів меню та заданні команд (функцій) їхньої обробки. Розглянемо меню вікна:


from tkinter import *

def NewFile():
  name=filedialog.asksaveasfile(mode='w',defaultextension=".txt")
  text2save="Це новий файл!"
  name.write(text2save)
  name.close
def OpenFile():
  name = filedialog.askopenfilename()
  print (name)
def About():
  print ("Робота 10-А класу")
  
root = Tk()
menu = Menu(root)
root.config(menu=menu)
filemenu = Menu(menu)
menu.add_cascade(label="Файл", menu=filemenu)
filemenu.add_command(label="Новий", command=NewFile)
filemenu.add_command(label="Відкрити...", command=OpenFile)
filemenu.add_separator()
filemenu.add_command(label="Вийти", command=root.quit)

helpmenu = Menu(menu)
menu.add_cascade(label="Допомога", menu=helpmenu)
helpmenu.add_command(label="Про програму", command=About)

mainloop()

Конструкція filedialog.asksaveasfile() викликає утиліту збереження файлу, в який записується вміст відповідно до подальших команд. Метод filedialog.askopenfilename() дозволяє викликати утиліту відкриття файлу та зберегти повну адресу обраного файлу.

Остання зміна: вівторок 31 березня 2015 22:00