Розміщення елементів інтерфейсу

Метод pack


Властивість fill


Властивість padx


Властивість pady


Властивість ipadx


Властивість ipady


Властивість side


Метод grid


Клітинки таблиці grid можна об'єднувати методом rowspan та columnspan, а властивість sticky дозволяє вирівнювати вміст клітинки за сторонами: N+E+W+S

from tkinter import *
import tkinter

def show_paris():
  global new
  napys2.delete(1.0,END)
  napys2.insert(INSERT,"Текст про Париж"+"\n")
  if CheckVar1.get():
    new = PhotoImage(file = "paris.gif")
  else:
    new = PhotoImage(file = "paris1.gif")
  label.configure(image = new)

def show_berlin():
  global new
  napys2.delete(1.0,END)
  napys2.insert(INSERT,"Текст про Berlin"+"\n")
  if CheckVar1.get():
    new = PhotoImage(file = "berlin.gif")
  else:
    new = PhotoImage(file = "berlin1.gif")
  label.configure(image = new)
  
def show_london():
  global new
  napys2.delete(1.0,END)
  napys2.insert(INSERT,"Текст про Лондон"+"\n")
  if CheckVar1.get():
    new = PhotoImage(file = "london.gif")
  else:
    new = PhotoImage(file = "london1.gif")
  label.configure(image = new)
      
root = Tk()
root.title("Найпростіше вікно")
root.geometry("600x200")

frame = Frame(root)
frame.grid(row=0, column=0, sticky=N+E+W+S)

knopka=Button(frame, text="Paris", command=show_paris)
knopka.grid(row=0, column=0, pady=5,sticky=S)

knopka2=Button(frame, text="Berlin", command=show_berlin)
knopka2.grid(row=1, column=0, pady=5,sticky=S)

knopka3=Button(frame, text="London", command=show_london)
knopka3.grid(row=2, column=0, pady=5,sticky=S)

CheckVar1 = IntVar()
praporets = Checkbutton (frame, text = "night", variable = CheckVar1, onvalue = 1, offvalue = 0, height=5, width = 20)
praporets.grid(row=3, column=0,sticky=S)

napys2 = Text (root, height=10, width=30)
napys2.insert(INSERT,"Тут буде результат програми")
napys2.grid(row=0, column=1)

new=PhotoImage()
label = Label(root,image=new, height=150, width=150)
label.grid(row=0, column=2, padx=15, sticky=N+E+W+S)

root.mainloop()

Вікно містить три стовпці елементів: рамка frame, котра у свою чергу містить кнопки та прапорець, текстове поле та зображення.

Остання зміна: вівторок 28 квітня 2015 22:23