Графічні побудови. Черепашка

Модуль turtle


import turtle - імпорт команд для черепашки

Принцип роботи схожий на програму Scratch


che = turtle.Pen() - створення черепашки che

che.forward(50) - черепашка che рухається вперед на 50 пікселів

Приклад 1.  Лінія з поворотом ліворуч

Команди очищення намальованого


che.reset() - очистити і повернути в початкову позицію

che.clear() - очистити і залишитись у поточній позиції

che.goto(x,y) - перемістити черепашку в координати

che.backward(100) - рухатись назад

che.up() - підняти перо

 

Завдання. Намалювати фігури: трикутник, квадрат, зірочку

1 

Поле для черепашки

 wn = turtle.Screen() - створення поля

 wn.bgcolor("lightgreen") -колір тла поля

 wn.title("Tess & Alex") - назва поля

Додаткові налаштування черепашки

che.color("blue") - колір ліній черепашки   

        

che.pensize(3) - товщина ліній черепашки


che.shape("turtle") - форма черепашки: "arrow”, "turtle”, "circle”, "square”, "triangle”, "classic”


che.stamp() - штамп черепашки


che.speed(10) - швидкість руху черепашки

Зафарбування:

che.begin_fill()

che.color("blue")

команди малювання

che.end_fill()


che.color("red", "green")колір ліній та самої черепашки (заливки)

Кольори черепашки: https://www.tcl.tk/man/tcl8.4/TkCmd/colors.htm


 Завдання 2. Намалювати фігури за зразком:


Завдання 3. Намалювати «годинник» з черепашок


Розв'язки самостійних задач:
Текст
Остання зміна: неділя 8 лютого 2015 17:44