Списки у Python


Список - це cтруктура даних, яка зберігає набір елементів. У мові Python список може містити елементи різних типів, і не потрібно попередньо оголошувати розмір такого списку.

Доступ до окремих елементів списку здійснюється через вказання імені списку і порядкового номера (індекса) конкретного елемента у квадратних дужках. Варто пам'ятати, що нумерація починається з нуля. Можна також нумерувати елементи списку від'ємними числами (з кінця списку).

Задача 1. Створити список з 10 випадкових елементів (від -10 до 10) і надрукувати його


Задача 2. Створити список з 10 випадкових елементів (від -10 до 10). Знайти суму цих елементів


Задача 3. Створити список з 10 випадкових елементів (від -10 до 10). Надрукувати лише додатні з них


Задача 4. Створити список з 10 випадкових елементів (від -10 до 10). Змінити знак для всіх елементів списку


Задача 5. Створити список з 10 випадкових елементів (від -10 до 10). Надрукувати елементи списку у зворотньому порядку

Розв'язки самостійних задач:
import random
spysok=[]
for i in range(10):
    k=random.randint(-10,10)
    spysok.append(k)
print (spysok)

print ("Друк у зворотньому порядку")
for i in range(-1,-11,-1):
    print (spysok[i])


Задача 6. Створити список з 10 випадкових елементів (від -10 до 10). Знайти суму, кількість та середнє арифметичне окремо додатніх та від'ємних елементів списку

Існує функція зміни порядку елементів списку на протилежний: spysok.reverse()


Задача 7. Створити список з 10 випадкових елементів (від -10 до 10). Збільшити значення усіх елементів списку удвічі. Знайти суму, кількість та середнє арифметичне окремо додатніх та від'ємних елементів та порівняти з відповідними значеннями початкового списку


Задача 8. Заповнити список парами чисел 1,2,3,4,5

Остання зміна: неділя 12 липня 2020 17:10