Завдання "Зміна клімату"

Підготуйте електронну таблицю з імпортованими даними

1) Розділіть дані за стовпцями

2) Побудуйте графік температур за місяцями

3) Сформуйте стовпець з номером року (функція YEAR)

4) Створіть проміжні підсумки за стовпцем року з обчисленням середньої температури за рік

5) Побудуйте графік температур за роками

6) Сформуйте стовпець з номером десятиліття (формула на основі функції LEFT, щоб отримати 3 крайні ліві символи з номера року =LEFT(B2;3)

7) Створіть проміжні підсумки за стовпцем десятиліття з обчисленням середньої температури за десятиліття

8) Побудуйте графік температур за десятиліттями

9) Порівняйте графіки і зробіть висновок


https://drive.google.com/file/d/189KN_KBj0TRp2mMisEmUtTHMk4FmAo85/view?usp=sharing