Таблиця програмних засобів

Заповніть таблицю програмних засобів, перетягуючи назви програм у відповідні клітинки і завантажте файл із результатом роботи
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tEAyTfLSj4PTi7ZyOYJOzn456ryRV8RH_6KpBNCqsLQ/copy