Завдання "Ілюзії"

Створіть зображення за зразком і завантажте файл із результатом роботи.
 

Поміркуйте, у якому графічному редакторі зручніше виконувати ці малюнки: растровому чи векторному?