Завдання "Прожектор"

Створити ефект чорно-біле зображення на тлі, по якому має рухатись кольорова смужка, за аналогією із цього відео:
Для цього скористайтесь прикладом коду, в якому відбувається корекція кольорів на чорно-білі лише для пікселів від 50 по 100 стовпець зображення:

PImage img;
void setup() {
  img=loadImage("paris.jpg");
  size(800,600);
}
void draw(){
  image (img,0,0);
  loadPixels();
	for (int x = 50; x < 100; x++) {
		for (int y = 0; y < img.height; y++) {
			i = x + y*img.width;
			color c = pixels[i];
			pixels[i] = color(red(c)*0.3+green(c)*0.59+blue(c)*0.11);
  	}
	}
  updatePixels();
}

Подумайте, як потрібно змінити цей проект, щоб ця смуга була рухомою?

Підказка. У зображенні буде три смуги: чорно-біла, кольорова та знову чорно-біла. Перша чорно-біла смуга починається з нуля, і завершується у певному значенні (наприклад, 50). Наступна смуга - кольорова, фактично це початкове зображення, яке не потрібно змінювати. Третя смуга, чорно-біла, починається з певного значення, наприклад 100, і триває до кінця зображення за шириною. Числа 50 і 100 - змінюються в циклі void draw().