База даних "Банк"

На основі заготовки бази даних "Банк" створіть запити і завантажте оновлену базу даних.

=============

Кожен громадянин може мати у банку кілька рахунків, до яких прив'язані картки. При цьому до одного рахунку (котрий належить єдиній особі) можна прив'язати картки, видані різним людям. На рахунку, станом на початок дня, знаходиться певна сума коштів. Картки характеризуються місячним лімітом операцій.
Операції розрахунків здійснюються протягом дня, а в кінці доби операції проводяться по відповідному рахунку (який може стати від'ємним).

схема

Запити
1) Знайти суми на рахунках громадян 
2) Знайти кількість рахунків кожного громадянина
3) Знайти кількість карток кожного власника рахунка
4) Надрукувати звіт по картках та операціях по них (картка, дата, кількість операцій)
5) Знайти операції, котрі виходять за межі ліміту
6) Надрукувати звіт з операцій, проведених у неробочий час (з 18 до 8 години)
7) Знайти власника рахунків з максимальною сумою
8) Знайти "подвійні покупки" - операції з карткою на однакову суму протягом 5 хвилин

Заготовка