Завдання. Розв’язування рівнянь

Розв'яжіть рівняння та перевірте правильність розв'язку на сайті 

http://ua.onlinemschool.com/math/practice/equation/quadratic/ http://ua.onlinemschool.com/math/practice/equation/exponential_equation/ 

Завантажте електронну таблицю, в якій виконано завдання