Завдання. Комп'ютерний експеримент

Створіть модель для проведення комп'ютерного експерименту. Можна скористатись середовищем програмування, ресурсом http://www.slnova.org/ або табличним процесором

Приклад роботи. Визначення значення числа Пі методом Монте-Карло

Додатково. Побудуйте точкову діаграму, що демонструє роботу методу