Завдання "Сова"

Створіть функцію для побудови зображення сови відповідно до шаблону:


  stroke(0); 

  strokeWeight(80);  

  line(x, y, x, y+40);  

  noStroke();  

  fill(255);  

  arc(x, y, 80, 80, 0, PI);  

  ellipse(x-20, y, 40, 40);

  ellipse(x+20, y, 40, 40);

  fill(0);   

  ellipse(x+20, y, 10, 10); 

  ellipse(x-20, y, 10, 10);

  quad (x,y+10,x+5,y+15,x,y+20,x-5,y+15);


Використайте функцію для побудови групи сов: