Завдання "Сова"

Створіть функцію для побудови зображення сови відповідно до шаблону:


  stroke(0); 
  strokeWeight(80); 
  line(x, y, x, y+40); 
  noStroke(); 
  fill(255); 
  arc(x, y, 80, 80, 0, PI); 
  ellipse(x-20, y, 40, 40);
  ellipse(x+20, y, 40, 40);
  fill(0);   
  ellipse(x+20, y, 10, 10); 
  ellipse(x-20, y, 10, 10);
  quad (x,y+10,x+5,y+15,x,y+20,x-5,y+15);


Використайте функцію для побудови групи сов різного розміру та кольору: