Оновлена програма з інформатики для 5–9 класів 

Мета базової загальної середньої освіти досягається шляхом реалізації таких завдань інформатичної освіти:

  • визначати та формулювати у різноманітних життєвих ситуаціях задачі, для розв’язання яких можна залучити цифрові пристрої та інформаційні технології;
  • знаходити, подавати, перетворювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати дані, необхідні для розв’язання життєвих задач;
  • застосовувати алгоритмічний та системний підходи, створювати та аналізувати інформаційні моделі для ефективного розв’язання задач, що постають у житті, навчальній та професійній діяльності; 
  • вільно, відповідально й безпечно використовувати сучасні інформаційні технології та цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові;
  • створювати інформаційні продукти, працюючи індивідуально або в команді;
  • критично оцінювати інформацію та її вплив на людину і суспільство, переваги та ризики використання ІТ для себе, суспільства й довкілля;
  • усвідомлювати етичні, суспільні, культурні та правові норми й дотримуватися їх під час роботи з інформацією та використання інформаційних технологій.


Зміст навчального матеріалу для 6 класу:

  • Комп'ютерна графіка
  • Комп'ютерні презентації
  • Алгоритми  та програми