Програма розрахована на учнів, які розпочали вивчення інформатики у 5 класі.

Затверджено 2 навчальні програми з інформатики: для ЗНЗ та ЗНЗ з поглибленим вивченням окремих предметів природничо-математичного циклу. У дистанційному курсі інформатики для 8 класу буде охоплено матеріал обох цих програм.

Теми для закладів з поглибленим вивченням інформатики:

 • Основи обчислювальної техніки (6 годин)
 • Будова комп’ютера (4 години)
 • Комп’ютерне моделювання (2 години)
 • Алгоритмізація і програмування (26 годин)
 • Кодування відомостей у комп’ютері (3 години)
 • Опрацювання текстових документів (4 години)
 • Веб-технології (4 години)
 • Комп’ютерні публікації (5 годин)
 • Інформаційно-комунікаційні технології в суспільстві (3 години)
 • Виконання індивідуальних і колективних проектів (4 години)

Інформатика для ЗНЗ:

 • Кодування даних (3 год)
 • Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год)
 • Опрацювання текстових даних (6 год)
 • Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год) 
 • Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 год.)
 • Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (20 год)
 • Технології опрацювання числових даних у  середовищі табличного процесора (10 год) 
 • Розв’язування компетентнісних задач (5 год)
 • Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (4 год)