У цьому курсі можна ознайомитись із програмуванням на базі Arduino, виконуючи прості проекти за наведеними зразками.

Учасники курсу повинні мати базові знання з алгоритмізації, бути знайомими з поняттями алгоритму, програми, середовища програмування, змінної, конструкцій галуження та циклу. 

Оскільки перші проекти створюються у середовищі Scratch4Arduino, знайомство із середовищем та принципами роботи у Scratch буде корисним.