Мета курсу: підготувати учнів до розумного, вдумливого сприйняття сучасного інформаційного простору. Сформувати теоретичну базу знань учнів з основ медіа-грамотності і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіа-джерел. Сприяти поінформованому та критичному сприйняттю медіа.