Курс призначено для учнів, які навчаються у класах інформаційно-технологічного профілю та працюють у середовищі програмування Visual Studio C++.

Передбачається, що учні раніше вивчали мову програмування Pascal, тобто знають основи алгоритмізації та основний синтаксис.