Курс призначено для учнів, які навчаються у класах інформаційно-технологічного профілю та працюють у середовищі програмування Delphi.

Передбачається, що учні у 8-9 класі вивчали мову програмування Pascal, тобто знають основи алгоритмізації та основний синтаксис.