Метою курсу за вибором «Інформаційний працівник» є формування важливої складової інформаційної культури учнів — ключових компетенцій, необхідних для впевненого та ефективного використання інформаційних технологій для вирішення реальних життєвих задач; розвиток логічного мислення, вміння розв’язувати практичні задачі різних рівнів складності, вміння планувати свою діяльність, вміння успішно взаємодіяти та творчо працювати у складі групи.