Курс за вибором «Основи баз даних» призначено для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів будь-яких профілів і напрямів спеціалізації. Мета курсу полягає у формуванні однієї зі складових інформаційної культури учнів, а саме знань, умінь і навичок, необхідних для структурування даних, їх подання у табличній формі та подальшої обробки.