Метою курсу за вибором «Основи візуального програмування» є навчання основам сучасного програмування. У курсі застосована методика навчання програмування на прикладах розробки Windows-застосувань.