Мета базової загальної середньої освіти досягається шляхом реалізації таких завдань інформатичної освіти:

 • визначати та формулювати у різноманітних життєвих ситуаціях задачі, для розв’язання яких можна залучити цифрові пристрої та інформаційні технології;
 • знаходити, подавати, перетворювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати дані, необхідні для розв’язання життєвих задач;
 • застосовувати алгоритмічний та системний підходи, створювати та аналізувати інформаційні моделі для ефективного розв’язання задач, що постають у житті, навчальній та професійній діяльності; 
 • вільно, відповідально й безпечно використовувати сучасні інформаційні технології та цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові;
 • створювати інформаційні продукти, працюючи індивідуально або в команді;
 • критично оцінювати інформацію та її вплив на людину і суспільство, переваги та ризики використання ІТ для себе, суспільства й довкілля;
 • усвідомлювати етичні, суспільні, культурні та правові норми й дотримуватися їх під час роботи з інформацією та використання інформаційних технологій.

Оновлена програма з інформатики для 5–9 класів 

Зміст навчального матеріалу для 5 класу:

 • Інформаційні процеси та системи
 • Мережеві технології та Інтернет
 • Опрацювання текстових даних
 • Алгоритми  та програми

Оновлена програма з інформатики для 5–9 класів 

Зміст навчального матеріалу для 6 класу:

 • Комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерні презентації
 • Алгоритми  та програми

Оновлена програма з інформатики для 5–9 класів розрахована на учнів, які розпочали вивчення інформатики у 2 класі.

Теми дистанційного курсу інформатики 7 класу:

 • Служби Інтернету
 • Опрацювання табличних даних
 • Алгоритми та програми

Оновлена програма з інформатики для 5–9 класів розрахована на учнів, які розпочали вивчення інформатики у 2 класі

Теми дистанційного курсу інформатики 8 класу:

 • Кодування даних та апаратне забезпечення
 • Опрацювання текстових даних
 • Створення та публікація веб-ресурсів
 • Опрацювання мультимедійних об’єктів
 • Алгоритми та програми

Оновлена програма з інформатики для 5–9 класів розрахована на учнів, які розпочали вивчення інформатики у 2 класі

Теми дистанційного курсу інформатики 9 класу:

 • Програмне забезпечення та інформаційна безпека
 • 3D-графіка
 • Опрацювання табличних даних
 • Бази даних. Системи керування базами даних
 • Алгоритми та програми