Оновлена програма з інформатики для 5–9 класів 

Мета базової загальної середньої освіти досягається шляхом реалізації таких завдань інформатичної освіти:

 • визначати та формулювати у різноманітних життєвих ситуаціях задачі, для розв’язання яких можна залучити цифрові пристрої та інформаційні технології;
 • знаходити, подавати, перетворювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати дані, необхідні для розв’язання життєвих задач;
 • застосовувати алгоритмічний та системний підходи, створювати та аналізувати інформаційні моделі для ефективного розв’язання задач, що постають у житті, навчальній та професійній діяльності; 
 • вільно, відповідально й безпечно використовувати сучасні інформаційні технології та цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові;
 • створювати інформаційні продукти, працюючи індивідуально або в команді;
 • критично оцінювати інформацію та її вплив на людину і суспільство, переваги та ризики використання ІТ для себе, суспільства й довкілля;
 • усвідомлювати етичні, суспільні, культурні та правові норми й дотримуватися їх під час роботи з інформацією та використання інформаційних технологій.


Зміст навчального матеріалу для 5 класу:

 • Інформаційні процеси та системи
 • Мережеві технології та Інтернет
 • Опрацювання текстових даних
 • Алгоритми  та програми

Оновлена програма з інформатики для 5–9 класів 

Мета базової загальної середньої освіти досягається шляхом реалізації таких завдань інформатичної освіти:

 • визначати та формулювати у різноманітних життєвих ситуаціях задачі, для розв’язання яких можна залучити цифрові пристрої та інформаційні технології;
 • знаходити, подавати, перетворювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати дані, необхідні для розв’язання життєвих задач;
 • застосовувати алгоритмічний та системний підходи, створювати та аналізувати інформаційні моделі для ефективного розв’язання задач, що постають у житті, навчальній та професійній діяльності; 
 • вільно, відповідально й безпечно використовувати сучасні інформаційні технології та цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові;
 • створювати інформаційні продукти, працюючи індивідуально або в команді;
 • критично оцінювати інформацію та її вплив на людину і суспільство, переваги та ризики використання ІТ для себе, суспільства й довкілля;
 • усвідомлювати етичні, суспільні, культурні та правові норми й дотримуватися їх під час роботи з інформацією та використання інформаційних технологій.


Зміст навчального матеріалу для 6 класу:

 • Комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерні презентації
 • Алгоритми  та програми

Програма розрахована на учнів, які розпочали вивчення інформатики у 5 класі.

Затверджено 2 навчальні програми з інформатики: для ЗНЗ та ЗНЗ з поглибленим вивченням окремих предметів природничо-математичного циклу. У дистанційному курсі інформатики для 7 класу буде охоплено матеріал обох цих програм.

Теми дистанційного курсу інформатики 7 класу:

Теми для закладів з поглибленим вивченням інформатики

 • Інформація та її властивості (2 год)
 • Службове програмне забезпечення (4 год)
 • Основи інформаційної безпеки (2 год)
 • Мережеві технології (4 год)
 • Опрацювання даних у таблицях (8 год)
 • Комп’ютерне моделювання (2 год)
 • Алгоритмізація та програмування (5 год)
 • Виконання індивідуального проекту (2 год)

Інформатика для ЗНЗ

 • Електронне листування (4 год)
 • Алгоритми з повторенням і розгалуженням (9 год)
 • Розв’язування компетентнісних задач (4 год)

Програма розрахована на учнів, які розпочали вивчення інформатики у 5 класі.

Затверджено 2 навчальні програми з інформатики: для ЗНЗ та ЗНЗ з поглибленим вивченням окремих предметів природничо-математичного циклу. У дистанційному курсі інформатики для 8 класу буде охоплено матеріал обох цих програм.

Теми для закладів з поглибленим вивченням інформатики:

 • Основи обчислювальної техніки (6 годин)
 • Будова комп’ютера (4 години)
 • Комп’ютерне моделювання (2 години)
 • Алгоритмізація і програмування (26 годин)
 • Кодування відомостей у комп’ютері (3 години)
 • Опрацювання текстових документів (4 години)
 • Веб-технології (4 години)
 • Комп’ютерні публікації (5 годин)
 • Інформаційно-комунікаційні технології в суспільстві (3 години)
 • Виконання індивідуальних і колективних проектів (4 години)

Інформатика для ЗНЗ:

 • Кодування даних (3 год)
 • Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год)
 • Опрацювання текстових даних (6 год)
 • Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год) 
 • Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 год.)
 • Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (20 год)
 • Технології опрацювання числових даних у  середовищі табличного процесора (10 год) 
 • Розв’язування компетентнісних задач (5 год)
 • Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (4 год)

Програма розрахована на учнів, які розпочали вивчення інформатики у 5 класі.

Затверджено 2 навчальні програми з інформатики: для ЗНЗ та ЗНЗ з поглибленим вивченням окремих предметів природничо-математичного циклу. У дистанційному курсі інформатики для 9 класу буде охоплено матеріал обох цих програм.

Теми для закладів з поглибленим вивченням інформатики:

 • Алгоритмізація і програмування (25 годин)
 • Створення й опрацювання мультимедійних об’єктів (10 годин)
 • Інформація й інформаційні процеси (2 години)
 • Основи інформаційної безпеки (2 години)
 • Веб-технології (15 годин)
 • Виконання індивідуальних і колективних проектів (6 годин)

Інформатика для ЗНЗ:

 • Інформаційні технології у суспільстві (2 год)
 • Мережеві технології (4 год) 
 • Основи інформаційної безпеки (4 год)
 • Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор (6 год)
 • Комп'ютерні презентації (6 год ) 
 • Комп’ютерні публікації (5 год) 
 • Комп’ютерне моделювання (6 год)
 • Табличні величини та алгоритми їх опрацювання (10 год)
 • Створення персонального навчального середовища (8 год)
 • Розв’язування компетентнісних задач (7 год)
 • Виконання колективного навчального  проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (8 год)