У цьому курсі можна ознайомитись із програмуванням на базі Arduino, виконуючи прості проекти за наведеними зразками.

Учасники курсу повинні мати базові знання з алгоритмізації, бути знайомими з поняттями алгоритму, програми, середовища програмування, змінної, конструкцій галуження та циклу. 

Оскільки перші проекти створюються у середовищі Scratch4Arduino, знайомство із середовищем та принципами роботи у Scratch буде корисним. 

Вчимось програмувати із Скретчем. Дистанційний курс складається з кількох блоків, максимально наближених до програми з інформатики для 5-9 класів. Кожне заняття дистанційного курсу передбачає створення проекту в середовищі Scratch.

Цей курс призначено для ознайомлення з програмуванням мовою Python

На відміну від більшості підручників з програмування, в цьому курсі переважно розглядаються задачі практичного характеру, доступні для розв'язання учнями 8-9 класів

Курс продовжується низкою проектів з використанням графічного інтерфейсу користувача, а також охоплює теми використання структур даних та теорії алгоритмів (графів). 

Таким чином цей курс відповідає чинній програмі профільного вивчення програмування і може використовуватись у 10-11 класах інформаційно-технологічного профілю.

Відкрита мова програмування, що базується на Java. Надає легкий і швидкий інструментарій для людей, які хочуть програмувати зображення, анімації та інтерфейси

Метою курсу за вибором «Основи візуального програмування» є навчання основам сучасного програмування. У курсі застосована методика навчання програмування на прикладах розробки Windows-застосувань.

Лінія програмування для 8-9 класу із поглибленим вивченням інформатики

Курс призначено для учнів, які навчаються у класах інформаційно-технологічного профілю та працюють у середовищі програмування Delphi.

Передбачається, що учні у 8-9 класі вивчали мову програмування Pascal, тобто знають основи алгоритмізації та основний синтаксис.

Курс призначено для учнів, які навчаються у класах інформаційно-технологічного профілю та працюють у середовищі програмування Visual Studio C++.

Передбачається, що учні раніше вивчали мову програмування Pascal, тобто знають основи алгоритмізації та основний синтаксис.